BAJOREK GRZEGORZ

Grzegorz Bajorek (ur. 1982) jest studentem Krakowskiej ASP na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Traktuje swoje prace jako efekt uboczny osobistych kontemplacji. Instalacja jest swoistym dialogiem miedzy nim, a urzeczywistnioną myślą.

Jego zdaniem najlepszym sposobem na odbiór obrazu to zapomnienie o zakorzenionych w człowieku przyzwyczajeniach do postrzegania świata. Stara się wprowadzić w swojej instalacji szereg zakłóceń zagrażających odbiorcy.

Nazywa siebie bardziej twórcą niż artystą.