“Poniedziałkowe cytowanie Jana Potockiego”

Zapraszamy do udziału w “poniedziałkowym cytowaniu Jana Potockiego”! Od dziś początek tygodnia już nikomu nie musi kojarzyć się wyłącznie z ciężkim powrotem do pracy – zaczynamy bowiem „poniedziałkowe cytowanie Jana Potockiego”!