ROBERT SZCZEBIOT

ROBERT SZCZEBIOT

►WERNISAŻ / OPENING CEREMONY: 6.03.2015| 19:30/ 7.30 p.m.
►CZAS TRWANIA WYSTAWY / EXIBITION OPEN: 6 – 27.03.2015
► KLUB “PRACOWNIA POD BARANAMI”, RYNEK GŁÓWNY 27, KRAKÓW (PODZIEMIA PAŁACU POD BARANAMI)
►WSTĘP WOLNY / FREE ENTRANCE

Untitled-1 do-sieci

BOLOGOMORA
Kiedyś ze znajomymi wymyśliliśmy to słowo. Była to nazwa pomieszczenia, w którym paliliśmy papierosy. A może napis na drzwiach obok których staliśmy? Nie pamiętam, nie ważne. Pewne jest, że mieliśmy tam niezłe przemyślenia. O sensie istnienia, kosmosie, biegających po świecie ludzikach, ich wnętrzach i różne inne wzniosłe tematy. Do tego nawiązują moje grafiki.
Te litografie to cześć większego cyklu. Sam jeszcze nie wiem jak dużego.
W całym procesie tworzenia, towarzyszyła mi jakaś wzniosłość. Nie wiem, czy „spinałem się tym”, że to, co chcę powiedzieć może nie zostać zrozumiane. A może tym, że środki stylistyczne nie będą “właściwe”? Nie wiem. Precyzyjniej przekazałbym wszystko pisząc wiersz, limeryk, czy może robiąc komiks. Ale nie jestem pisarzem, a te środki, to nie mój język. Próba stworzenia czegoś bardzo wykwintnego w tak krótkim czasie i chęć zaistnienia jako pełnowartościowy artysta, była chyba trochę przedwczesna. Jednak progres był. Refleksja nad efektami wyznaczyła mi dalszy kierunek działań.
To wystawa, w której kryje się tajemnica i niepokój. Te uczucia towarzyszyły mi cały czas. Co zresztą widać. Ja widzę. W pracach chciałem ukazać symbolicznie naturę ludzką. Grafiki z pogranicza marzeń i snu. Z czasem zaczęły odbiegać od pierwotnych założeń, zmieniając style, wątki. Dokładając kolory chyba walczyłem z nostalgią. Sam ciężar tematu mnie w nią wprowadzał, a tego nie lubię. Dlatego walczyłem. Efekty tej walki widać w pracach.

„Odkąd byłem małym chłopcem fascynowały mnie miejsca, przedmioty magiczne – czarnoksiężnicy, nokturny, zaczarowane ogrody, labirynty… Nie ma więc nic dziwnego, że wybrałem litografię. To była naturalna konsekwencja moich zainteresowań, nie tylko malarskich i technologicznych, ale także dzięki klimatowi panującemu w pracowni. To co widzę, to z czym kojarzy mi się litografia – to czysta Alchemia!”.

ROBERT SZCZEBIOT
Urodził się w 1987 roku w Białymstoku. Jest absolwentem LP w Supraślu i ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni litografii pod przewodnictwem dra hab. Piotra Panasiewicza.
Malarz, grafik, ilustrator. Interesuje się problemami technicznymi i technologicznymi.

Wystawy indywidualne
2014 “Ryba psuje się od głowy”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok
Wystawy zbiorowe
2013-2014 Ogólnopolski Przegląd Litografii Polskiej, BWA Kielce, BWA Rzeszów, BWA Sieradz, Galeria Kobro ASP Łódź
2013 “VARIOGRAFIA”, wystawa prac studentów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków
2013 “Wystawa Pracowni Malarstwa II”, pałac Vauxhall, Krzeszowice
2012 Wystawa finalistów konkursu “Artystyczna podróż Hestii”, Ergo Arena, Sopot

www.facebook.com/pages/Chirp/304364216293909?fref=ts

Wystawa zorganizowana jest dzięki wsparciu Fundacji New Era Art, która została utworzona przez Jana Potockiego dnia 24.11.2009. Działając non-profit, upowszechnia i uczy świeżego spojrzenia na sztukę. Na swoim koncie ma organizację wystaw prac m. in. Władysława Hasiora, Wojciecha Weissa, czy wyklejanek Wisławy Szymborskiej. Aktywnie promuje twórczość artystów, udostępniając przestrzeń wystawienniczą w Pałacu pod Baranami – samym sercu Krakowa. Celem szczególnym jest dbanie o artystów młodych, rozpoczynających swoją karierę, których twórczość nie jest znana szerszemu audytorium a, tym samym, pokazanie ich wkładu w rozwój polskiej kultury. Nasze działania charakteryzuje silna interaktywność: współpraca kuratorów i koordynatorów z gośćmi oraz wciąganie uczestników działań do aktywnego współtworzenia poszczególnych części programu. Fundacja była współorganizatorem Sztukobrania – Targów Młodej Sztuki oraz brała czynny udział w wydarzeniach: Conrad Festival i Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki.

ORGANIZATOR:
Fundacja New Era Art
Pracownia pod Baranami
Pałac Pod Baranami

PATRONI MEDIALNI:
Rynek i Sztuka www.facebook.com/rynekisztuka?fref=ts
Twoja Malopolska
Polska Niezwykła
MiasteczkoStudenckie.pl
ARTzona
kulturaonline.pl
I Międzynarodowy Konkurs Malarski Modessqe
Art Imperium
Talent.pl
Wczasy Mag
KULTURAtka
Hedonist Magazine
Biuro Karier ASP w Krakowie
Koło Naukowe www.facebook.com/KNSIHSiK?fref=ts
_________________________________________________________

BOLOGOMORA
I have made this word up with my friends. It was the name of the room where we were smoking or maybe of the writing on the door next to us? Anyway, I don’t remember. What is sure is that we have had nice reflections then. About the sense of existence, space, people living on the earth, their inner lives and other sophisticated topics. My graphics refer to them. These lithographs are the part of a bigger project. I don’t know it myself yet how big it will be. During the whole process of creating I was inspired by a feeling of elevation. I don’t know whether I got uptight because all I was doing would not be understood? Or maybe artistic expression would be improper? I don’t know. I would precisely express all that writing a poem, limerick or making a comic strip, but I’m not a writer and these forms of artistic expression are not my style. This attempt to create something very sophisticated in such a short period of time and the will to debut as an artist were a little bit premature. However, there has

ROBERT SZCZEBIOT
He was born in 1987 in Białystok. He graduated from Visual Art High School in Supraśl and Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. He defended his diploma in a lithography workshop under the supervision of Ph.D. Piotra Panasiewicza. Painter, graphic designer, illustrator. He is interested in technical and technological issues.

Individual expositions
2014 “The fish stinks from the head first “, Ludwik Zamenhof Center, Białystok
Collective exhibitions
2013-2014 All-Polish Lithography Competition, BWA Kielce, BWA Rzeszów, BWA Sieradz, Galeria Kobro ASP Łódź
2013 “VARIOGRAFIA”, Exhibition of works of Academy of Fine Arts students, The Palace of Fine Arts, Cracow
2013 “Exhibition of the Painting Workshop II”, Vauxhall Palace, Krzeszowice
2012 Exhibition of finalists of the “Artistic journey of Hestia” competition, Ergo Arena,Sopot

„Since I was a little boy I have been fascinated by magical places and objects – wizards,nocturnes, enchanted gardens, mazes… It’s no wonder that I have chosen lithography.That was the natural consequence of my artistic and technological interests but also of the atmosphere of the workshop. What I can see and what I associate with lithography –
it’s pure alchemy!”.
been some progress. The reflection on the effects has showed me the way ahead. This is an exhibition where mystery and uneasiness are hidden. I’ve had these feelings all the time. What is easy to notice, at least for me. In my works I’ve wanted to show human nature in a symbolic way. Graphics are inspired by dreams. After some time they’ve started to differ from my first ideas, changing styles and topics. Adding colours was probably my fight against nostalgia. The mere graveness of the topic provoked nostalgia in me, which I don’t like. That’s why I’ve fight. And my works reflect effects of this battle.

Szczebiot_Robert_Dziedzictwo_litografia_107_77_2013