“Skąd? Dokąd?” Wystawa grupowa w ramach CGW

„Skąd? Dokąd?” – wystawa zbiorowa w ramach Cracow Gallery Weekend 2016. Artyści: Damian Bąk, Patryk Hadas, Jerzy Rainski
Miejsce: Galeria pod Baranami, Rynek Główny 27 (Pałac pod Baranami, wejście od strony ul. Św. Anny)
Wernisaż: 24.04.2016, godz. 19.00
Wystawa czynna do 8.05.2016

Tematem przewodnim wystawy jest człowiek jako istota wielowymiarowa.
W zależności od przyjętej optyki, doświadczeń i sposobu postrzegania rzeczywistości, odbiorca otrzymuje możliwość zapoznania się z różnymi przedstawieniami tego samego przedmiotu. Prezentowane prace Damiana Bąka, Jerzego Rainskiego oraz Patryka Hadasa wyrażają tę różnorodność możliwości ujęcia istoty ludzkiej.
Prace Damiana Bąka, odwołującego się w swoim malarstwie do dziedzictwa starych mistrzów, ukazują człowieka-w-świecie. Człowieka obserwowanego przez postronnego obserwatora, który jest także podmiotem działającym: to jego spojrzenie decyduje o obszarze podjętej obserwacji, często nieoczywistej i niespodziewanej, jak np. fragmenty zgiętych ciał czy kształty bez widocznych twarzy.
Natomiast w dziełach Jerzego Rainskiego dość stateczne figuracje swoją emocjonalność zawierają właśnie w mimice twarzy, budując niezwykle mocne w przekazie osobowości, ukazujące swego rodzaju wcielenia i przejścia pomiędzy „ja” a światem zewnętrznym, przez co stanowią przedstawienie relacji człowieka-ze-światem, ukazanej z perspektywy pierwszoosobowej.
Z kolei w twórczości Patryka Hadasa możemy dostrzec tematykę człowieka-w-sobie, jako istoty wielowymiarowej, ale przede wszystkim cielesnej. Ta relacja siebie do siebie wyraża się w drobiazgowo przedstawionych fragmentach ciała, obnażeniach i odbiciach, które stanowią jednocześnie o możliwościach transformacji bytu.
Możemy dostrzec, że w prezentowanych dziełach choć istota ludzka stanowi wspólny mianownik, to staje się także tym, co różnicuje się w indywidualnych spostrzeżeniach każdego z Artystów, czyniąc je niepowtarzalnymi, ale równie istotnymi i ważnymi, budującymi szersze ujęcie tego, czym jest człowiek w swojej rozciągłości.


Bez tyDamian Bąk – urodzony w 1991 roku w Kielcach.

2009 -2011             Liceum Plastyczne im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
kierunek: Formy przemysłowe – Meblarstwo
2010                       Laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego. Dłużew
2011- obecnie         Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

kierunek: Malarstwo

Pracuje głównie na formach zaczerpniętych z natury. Jego zdaniem to co widzimy, co nas otacza jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji. Oglądając świat ciągle się zastanawia, jak przetłumaczyć to, co widzę za pomocą języka jedynego w swoim rodzaju. Inspiruje się głównie dawnym malarstwem. Spośród mistrzów epoki renesansu szczególnie ceni sobie Piero della Francesca czy Giorgione. Myśli, iż warto podążać ścieżkami starych mistrzów. Można nauczyć się od nich czułości i miłości z jaką oglądali świat. Jako pierwszy wypatrujący pragnie doprowadzić obraz do momentu gdy formy z rzeczywistości widzialnej przenoszą się do innej sfery bytu, gdy stają się niejako inno-byciem danej formy z natury. Artysta szuka takiego rodzaju piękna, aury, które będą składać się na obraz cudownej ciszy, niepokoju i tajemnicy.

 

Patryk Hadas  – urodzony w 1987 rokPatryk Hadas, Wenus z arbuzemu w Katowicach. W 2014 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę dyplomową wykonał w Pracowni Interdyscyplinarnej pod kierunkiem prof. Z. Bajka. W 2013 roku w ramach programu międzyuczelnianej wymiany zagranicznej studiował w Berlin University of the Arts (UdK). Od tego czasu mieszka i pracuje w Berlinie. Wraz z Evą Bold tworzy duet artystyczny pod nazwą “Superultraextra”. W swoich pracach głównie posługuje się malarstwem, serigrafią i fotografią.

 

 

 

Bez tytuły

Jerzy Rainski – urodzony w 1954 r. Student II roku SUM w krakowskiej ASP w pracowni malarstwa prof. dr hab. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i asystenta dra Wojciecha Kubiaka.