Robert Szczebiot “BOLOGOMORA”. Katalog wystawy w Pracowni Pod Baranami.

BOLOGOMORA – jak wyjaśnia artysta, było to miejsce spotkań i rozmów na wzniosłe, transcendentne tematy. Tak samo każda z grafik to ponowne miejsce spotkania z trudnym tematem i zmaterializowanie go. W tym celu artysta posługuje się językiem symboli i kształtów. Wynurzające się z nierealistycznego tła postaci i przedmioty przypominają projekcje podświadomości, które dzięki zapisowi na kartce stają się oswojone, wypowiedziane. Pomimo to, patrząc na prace opanowuje nas poczucietajemnicy, które zmusza do ciągłej kontemplacji zarówno tematu, jak i sposobu przedstawienia. Ukazaniu tych wszystkich emocji sprzyja technika, którą operuje artysta. Wykorzystując jej możliwości wydobywa jak największą ekspresję. Bawiąc się w „alchemika litografii”, twórca obok sfery znaczeniowej poszukuje nowych wyjść technicznych, co w połączeniu daje przyciągający efekt.

Gabriela Citko