KRZAKLEWSKA BACHA

Urodziła się 24 sierpnia 1988 roku w Rzeszowie, ale całe dalsze życie spędziła w Krakowie, mieszkając na jednym z dużych nowohuckich osiedli.
Skończyła V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, a następnie studiowała na UPJPII na kierunku Historia Sztuki. Zdobywając wiedzę teoretyczną na temat sztuki brakowało jej praktyki, dlatego zakończyła kierunek Historia Sztuki z tytułem licencjata i poszła w pokrewną, ale bardziej manualną działalność. Początkowo ukończyła Studium Zawodowe w Tarnowie ze specjalizacją Renowacja mebli i wyrobów snycerskich, a aktualnie kontynuuje złapanego bakcyla konserwatorskiego, studiując Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na specjalizacji Konserwacja Malarstwa. Jako dziecko uczęszczała przez wiele lat do pracowni artysty Kazimierza Machowiny, a także brała udział w różnego typu zajęciach plastycznych. Decydując się pójść na Akademię rozpoczęła swoją świadomą drogę malarską. Tworzy w pracowni prof. Łukasza Konieczki.

Born on the 24.8.1988 in Rzeszów, she spent most of her life in Cracow in one of the Nowa Huta housing estates.
She graduated from the August Witkowski 5th High School in Cracow, then finished History of Art at the Pontificate University of John Paul II. She learned the theoretical background of the history of art receiving the bachelor degree and in order to gain practical experience in the field she graduated from the Vocational School in Tarnów (specialization: Furniture and woodcarving renovation) and now has studied Conservation and Restoration of Works of Art (specialization: Conservation of paintings) at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. As a child she used to learn how to paint at the Kazimierz Machowina’s studio and took part in many art classes. When she made a decision to attend the Academy of Fine Arts she started her painting career consciously. She works at the professor Łukasz Konieczka’s studio.