KONGRES KRAKÓW 2013

Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, czyli Kongres Kraków odbył się w terminie 10-13 października 2013 roku.

Głównemu wydarzeniu, czterodniowej konferencji naukowej organizowanej na Wawelu towarzyszyły twórcze działania realizowane przez szereg krakowskich instytucji od października do grudnia 2013 roku.

Pomysł organizacji Kongresu narodził się podczas przygotowań do Jubileuszu 130-lecia Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 125-lecia Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego. Rocznice tak istotne dla krakowskich historyków sztuki wymagały szczególnych celebracji. Celem organizatorów Kongresu było jednak nie tylko podsumowanie pracy Koła Naukowego, ale również stworzenie nowych możliwości działania, dlatego priorytetem stało się nawiązanie możliwie trwałej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce. Czterodniowa konferencja dała szansę dowiedzieć się jaką tematyką interesują się młodzi historycy sztuki oraz zainicjowała dyskusję na temat kondycji całej dyscypliny badawczej.

Kongres Kraków 2013 to jednak nie tylko wydarzenie czysto naukowe. Do współpracy zaproszone zostały najważniejsze krakowskie instytucje kulturalne, co zaowocowało bogatym programem imprez towarzyszących. W działania zaangażowała się między innymi Fundacja New Era Art, która gościła uczestników Kongresu podczas uroczystego Bankietu powitalnego w Salach Balowych Pałacu pod Baranami.
bankiet kongresu
występ zespołu Salsamentum

Ponadto Kongres stał się partnerem wystaw organizowanych przez Fundację: „Trash-Art” Krzysztofa Kadłubowskiego, “Illuminatus I” Grzegorza Bajorka oraz „Cisza” Pawła Orłowskiego. Wydarzeniem zamykającym kalendarz imprez pokongresowych, współorganizowanym z Fundacją, było Sztukobranie, czyli IV Targi Młodej Sztuki, w tym panel dyskusyjny na temat rynku sztuki w Polsce. Podczas spotkania Wiktoria Kozioł, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, miała szansę porozmawiać ze swoimi gośćmi, Piotrem Platą, Krzysztofem Siatką, Ewą Skotniczną, Markiem Sosenko, Kingą Lubowiecką oraz Moniką Misztal, na temat obecności polskiej sztuki na rynku oraz szans i przeszkód, które stoją przed młodymi artystami dopiero pracującymi na swoją pozycję.

1378004_594809503893470_779465814_n