“ADDICTED TO FAKE” W PRACOWNI POD BARANAMI

Michał Łach jest kolejnym artystą wiernym malarstwu figuratywnemu, którego prace będzie można zobaczyć w Pracowni pod Baranami.

Głównym tematem dla niego stają się kobiety znane nam z kolorowych magazynów, reklamujące torebki, samochody, zachęcające do zakupu seksownej bielizny. Podobnie na płótnie, na pierwszy plan wychodzi ich cielesność. Zdaje się, że Łach wraca do konwencji tradycyjnego malarstwa, gdzie modelka-kobieta służy przede wszystkim do tego, by cieszyć oko widza-mężczyzny. Jednak nie usprawiedliwia się, jak dawni mistrzowie, wyborem tematu, lecz idzie dalej, umieszczając częstokroć swoje bohaterki w absurdalny kontekst. W tym momencie nie wiadomo, czy są one jeszcze kuszące czy już śmieszne. Umowność sytuacji uwypukla charakterystyczny sposób malowania, przywodzący na myśl filtry edytora zdjęć. Gdzie wobec tego sytuują się nasze marzenia o pięknie i luksusie?

Fundacja New Era Art ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy prac Michała Łacha 11 kwietnia 2014 o godz. 14:00 w Pracowni pod Baranami (Rynek Główny 27)

Michał Łach is another artist faithful to figurative painting whose works can be seen in Pracownia pod Baranami. The main motif of his works are women known to us from magazines who advertise purses, cars or encourage us to buy sexy lingerie. Also in a canvas, it is their bodiliness that comes to the foreground. Apparently, Łach goes back to the convention of traditional painting, where a female model’s main role is to be easy on the eye of a male viewer, but unlike the past artists, he does not excuse himself with the choice of the motif, he goes further, often putting his models in an absurd context. At this point it is hard to tell, whether they are still seductive or already ridiculous. The conventionality of a situation highlights a characteristic painting style, which resembles photo editor filters. In that case, where are our dreams of beauty and luxury?