RADOSŁAWA

BURDZY

ARTIST

brodzący

Radosława Burdzy – urodzona w Krośnie. W 2011 roku ukończyła studia Igo stopnia na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie student scenografii IIgo stopnia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2014 roku otrzymała dyplom licencjonowanego scenografa z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wielu warsztatach scenograficznych, realizowała scenografie filmowe. Dziedzinami sztuki, które uprawia najchętniej są rysunek i rzeźba. Brała udział w wielu plenerach i wystawach. Swoje prace wystawiała między innymi w Jarosławiu, Lubaczowie, Zagórzu, Iwoniczu – Zdroju, Katowicach, Zakopanem, Krakowie i Madrycie.

szirawa pejzaż bezludzki brodzący
Please enter your name.
Please enter your email.
Please enter your phone number.
Please enter your messages.
loading...

Latest Listing by RADOSŁAWA

BURDZY