“ŻAR TROPIKÓW” Wystawa organizowana przez magazyn WCZASY

►WERNISAŻ / OPENING CEREMONY: 5.06.2015| 19:00/ 7 p.m.
►CZAS TRWANIA WYSTAWY / EXIBITION OPEN: 5.06 – 19.06.2015
► GALERIA POD BARANAMI, PAŁAC POD BARANAMI, RYNEK GŁÓWNY 27, KRAKÓW (WEJŚCIE OD STRONY UL. ŚW. ANNY/ ENTRANCE FROM THE ŚW. ANNA STREET)
►WSTĘP WOLNY / FREE ENTRANCE

plakat-sieć

“ŻAR TROPIKÓW”

Koncepcja ekspozycji zakłada podzielenie przestrzeni galeryjnej na dwie części.
Pierwsza z nich, poprzez prezentację prac o charakterze medycznym, doświadczalnym i eksperymentalnym, ma na celu wytworzenie wrażenia specyficznego dla pomieszczeń laboratoryjnych.
Druga część zakłada natomiast wykreowanie polisensorycznego, tropikalnego labiryntu, w którym ulokowane zostaną prace.
Prezentowane na wystawie obiekty artystów i artystek zostaną umieszczone w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni-instalacji. Kluczowym aspektem jest postawienie widza w sytuacji aktywnego odbioru i wprowadzenie go w wykreowaną w galerii eksperymentalną przestrzeń, działającą na różne zmysły.
Za pomocą efektów świetlnych, cieni, dźwięku, temperatury, pary wodnej i egzotycznych roślin, wmontowanych w ograniczającą przestrzeń widza siatkę, wywołane zostanie u odbiorcy niepokojące wrażenie zanurzania się w środowisku niebezpiecznej, pełnej zagrożeń, tropikalnej dżungli.

W WYSTAWIE UDZIAŁ BIORĄ:

Laboratorium:
1. Sara Piotrowska
2. Krzysztof Kamil Kamiński
3. Grupa Porno
4. Joanna Gałuszka
5. Agnieszka Piotrowska
6. Marcin Janusz
7. Oliwia Thomas

Labirynt:
1. Karolina Cecot
2. Oliwia Thomas
3. Karol Szczur
4. Weronika Ławniczak
5. Karolina Jabłońska
6. Bartek Zaskórski
7. Maria Dek
8. Szymon Szelc
9. Marcin Janusz
10. Damian Bąk

kuratorki:
Amelia Chwałek
Magdalena Klimkowicz
Adrianna Gajdziszewska

MAGAZYN WCZASY:

Wczasy to drukowany magazyn, którego główną ideą jest promowanie
młodej sztuki – zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów i artystek,
prezentujący szeroki zakres działań artystycznych.

Wczasy Mag został założony przez grupę studentek Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego – Magdalenę Klimkowicz i Anitę Wiącek.
Magazyn jest wydawany w formie drukowanej od lutego 2014 roku, dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dostępny jest bezpłatnie w miejscach związanych z kulturą. Istnieje możliwość jego odczytu również w internecie na platformieISSU.com.

issuu.com/wczasymag/docs/magazyn_wczasy_no1
issuu.com/wczasymag/docs/wczasy_no_2_umizgi

Fundacja New Era Art
to organizacja pozarządowa powołana przez Jana Potockiego w 2009 roku w Krakowie. Powstała ona z potrzeby wspierania rozwoju kultury i sztuki. Promuje, upowszechnia i uczy świeżego spojrzenia na sztukę przy użyciu nowoczesnych technologii. Działania Fundacji zmierzają do szerzenia idei humanizmu i propagowania postaw tolerancji w wielokulturowym społeczeństwie jednoczącej się z Europy.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Fundacja ma swoją siedzibę w Pałacu pod Baranami w ścisłym centrum miasta Krakowa

ORGANIZATORZY:
magazyn Wczasy
Fundacja New Era Art
Pracownia pod Baranami
Pałac Pod Baranami