ALICJA

SAWONIUK

ARTIST

alicja

Alicja Sawoniuk (ur. 17 listopada 1993 w Lublinie), absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Lublinie na specjalizacji reklama wizualna, obecnie studentka III roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Prezesa Rady Ministrów, laureatka stypendium Rektora ASP w Krakowie (2014), wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Lublin. Malarstwa uczy się w pracowni prof. Łukasza Konieczki. Inspiracje do swoich prac czerpie z natury oraz z twórczości ekspresjonistów.

sawoniuk.wordpress.pl

IMG_6742 copy

alicja alicja 2
Please enter your name.
Please enter your email.
Please enter your phone number.
Please enter your messages.
loading...

Latest Listing by ALICJA

SAWONIUK