Anna Sztwiertnia, Zapis emocji

Anna Sztwiertnia, Zapis emocji

Zapis emocji, grafika,50x70cm, 650zł

Anna Sztwiertnia (ur.1993)
Studentka na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i obrazowaniem cyfrowym. Fascynują ją naukowe badania, które rejestrują emocje. Inspiracje czerpie z psychologii i złożoności człowieka. W swoich pracach posługuje się językiem abstrakcji, który pozwala na zmaterializowanie tego co trudne do nazwania. Brała udział w licznych wystawach i wydarzeniach artystycznych.