Kaja Pilch “Zwidy” w ramach Cracow Gallery Weekend

Od 22 kwietnia w Galerii New Era Art będzie można oglądać prace Kaji Pilch na wystawie “Zwidy” organizowanej w ramach Cracow Gallery Weekend.

wernisaż wystawy: 23.04.2017 r. godz. 19.00
czas trwania: 22.04 – 06.05. 2017 r.

“Pretekstem do stworzenia prac było zainteresowanie sztuką op artu, która od samych swych początków zmusza widzą do pewnej refleksji nad tym co tak naprawdę jest rzeczywistością.

Nie wszystko co widzimy jest realne, niekiedy nasz wzrok, którym głównie się kierujemy przysłania prawdziwe poznanie, o ile ona samo istnieje…

Jest istotną różnica pomiędzy poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością.

Nie jestem pewna czy wszystkimi tak naprawdę tępymi zmysłami możemy cokolwiek poznać, nie jestem też przekonana do wszechstronności naszego postrzegania świata w zależności do punktu obserwacji. Nie skłaniam się również do poznania droga dedukcji lub doświadczenia, bowiem łatwo zabladzic.

Skłaniam się raczej do poglądu mówiącego o różnorodności, w kontekście ludzi jak i stworzeń. Otóż każde z wcześniej wymienionych podmiotów ma zupełnie różne spostrzeżenia, oczekiwania, wychowanie, okoliczności, relacje i zmysły. Jednak i to nie wystarcza do zupełnego poznania, które również pozostaje kwestią sporną. Dociekajmy…

Czym więc jest percepcja ? Czy jest ona wiarygodna ? Czy jest prawda? Czy teoria prawdy w ogóle istnieje? ”

Kaja Pilch – urodzona w 1993 r. w Krakowie. Edukację artystyczną zaczęła od asystentury u znanej rzeźbiarki Barbary Leoniak. W latach 2009-2013 odbyła naukę w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu na kierunku ceramika pod okiem Krystyny Jarczewskiej. Praca z Krystyną Jarczewską – wszechstronną artystką – dała jej podstawy do tworzenia oraz ogromną wiedzę na temat różnorodności stylów w sztuce. Zaowocowało to pracą Kai Pilch w pracowni Barbary Leoniak, a także szeroką działalnością w dziedzinie rzeźby. Do dziś ulubioną formą przekazu artystki pozostają instalację składające się z różnych materiałów wynikających z eksperymentów prowadzonych drogą chęci poznania wszelakich możliwości wyrazu. Obecnie Kaja Pilch jest
studentką IV roku wydziału Rzeźby w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego na krakowskiej ASP. Jej prace nawiązują do szeroko rozumianej symboliki, konfrontacji z charakterem człowieka oraz iluzji jako poznaniem epistemologicznym.

„Kaja Pilch tworzy ażurowe rysunki na tiulowym podkładzie – to specyficzne medium dobrała bardzo starannie i adekwatnie do swoich zamierzeń: z tiulu zazwyczaj szyje się stroje baletnic, materiał ten kojarzy się z lekkością i taki charakter mają prace Kai Pilch. Widzimy na nich delikatne, subtelne, koncentryczne kształty, które – skupione niczym wiązania atomów – tworzą rysunkową tkankę.

W pracach Kai Pilch dostrzec można echa odległych światów, powidoki sygnałów wędrujących przez nieznaną przestrzeń kosmiczną. Mogą być one obrazem ruchu, tego, że światu obca jest stagnacja, wszystko w nim płynie, oddziałuje na siebie nawzajem i przenika się.

Rysunki te mogą być wyobrażeniem świata oglądanego w mikro detalu, jak i teleskopowym przybliżeniu, , ukazywać przestrzeń kosmiczną, odległe gwiazdy, układy planet, pulsary, czarne dziury – coś, czego istnienia możemy się tylko domyślać i nasłuchiwać w kosmicznym szumie.

Interesujące jest to przenikanie się struktur, tiulowej siatki i rysunku wykonanego na poszczególnych jej warstwach, które się dopełniają, pogłębiając iluzję przestrzeni . Wszystko jest w ruchu – zdaje się w swoich pracach mówić Kaja Pilch – świat widziany to płynna rzeczywistość . Zjawiska w przyrodzie bywają nienamacalne, a jednak nas zachwycają , skłaniają do przemyśleń nad tym, co naprawdę jest trwałe. Jak pisze Olga Tokarczuk, „zawsze lepsze będzie to, co jest w ruchu niż stałość: (…) znieruchomiałe musi ulec rozpadowi, degeneracji i obrócić się w perzynę, ruchome zaś – będzie trwało wiecznie”.

prof. asp Mariola Wawrzusiak-Borcz